YYS Danışmanlığı

YYS Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kapsamında verilen hizmetlerimiz aşağıdadır.

  • Sürece başlamadan önce GAP analizi yapılması,
  • Firmaya özgü talimatlar oluşturularak başvuru için gerekli Soru Formunun hazırlanması,
  • Başvuru belgelerinin incelenerek bölge müdürlüğünün ön incelmesine yönelik gerekli müracaat ve takibin yapılması,
  • Genel müdürlük aşamasının takip edilmesi,
  • Yerinde denetim ve inceleme öncesinde emniyet ve güvenlik koşuluna yönelik olarak tesislerdeki eksikliklerin kontrolü ve raporlanması,
  • Yerinde denetim ve incelemeye eşlik edilmesi,
  • Mevzuat gereği zorunlu denetim yapılarak Yıllık Faaliyet Raporlarının hazırlanması,
  • Mevzuat gereği zorunlu eğitimlerin konusunda uzman kişilerce verilmesi,
  • YYS almak isteyen firmaların gümrük ve dış ticaret mevzuatı, gümrük kıymeti, menşei, tarife, ithal vergileri ile zula ve narkotik maddeler konularında eğitimlerinin verilmesi,
  • Soru Formunun güncellenmesi