Gümrükleme

Gümrükleme

Tüm işlemleriniz Ticaret Bakanlığı’nın “Modernizasyon Projesi” kapsamında yürütülen teknolojik çalışmalara ve gelişmelere uyumlu bir şekilde yapılmaktadır.

 • Ofisten Veri Girişi ve Beyanname Tescili
 • Elektronik Ortamda İhracat Birlik Onayı
 • Elektronik İmza Uyumu ve Gerektiren Kurumlarda Kullanılması
 • Ön İzin ve Müracaatların Elektronik Ortama Aktarılarak Yapılması
 • TPS ve TAREKS İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması
 • Dolaşım ve Menşe Belgelerinin MEDOS Sisteminde Yapılması

Gümrükleme hizmeti alan müşterilerimiz Web-Gümrük kapsamında kendi kullanıcı kodu ve şifresini yazarak web sayfamız üzerinden tek bir tuşla aşağıdaki bilgilere erişebilmektedirler.  

 • Dijital Arşiv
 • Cari Hesap Ekstresi
 • Beyanname Görüntüleme
 • İthalat Beyannameleri
 • İhracat Beyannameleri
 • İstatistiki Bilgiler
 • İş Akış Süreleri
 • Günlük İşlemler

Gümrükleme kapsamında verilen hizmetlerimiz aşağıdadır.

 • İhracat İşlemleri
 • İthalat İşlemleri
 • Antrepo Uygulamaları
 • Dahilde İşleme Uygulamaları
 • Hariçte İşleme Uygulamaları
 • Geçici Çıkış/Giriş İşlemleri
 • Aktarma/Transit İşlemleri
 • Transit Ticaret İşlemleri
 • Mahrecine İade İşlemleri
 • Serbest Bölge Uygulamaları
 • Teminat Çözümü İşlemleri
 • Yatırım Teşvik Uygulamaları
 • TAREKS/TPS Başvuruları