Eğitim

Eğitim

Dış ticaret işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için en önemli ön koşullardan biri de eğitimdir. Dış ticaret ve özellikle de gümrük işlemlerinin spesifik bir mevzuatı olması ve uygulama yönüyle de ayrıntılı düzenlemelere konu olması nedeniyle eğitimin mevzuat ve uygulama yönüyle konuya hakim kişilerce verilmesi büyük önem arz etmektedir. Şirketimiz bu konuda doğru kişilere, doğru zamanda, doğru şekilde ve doğru eğitmenlerce bilgi aktarımını sağlayacak eğitimler düzenlemektedir.

Konusunda uzman kişilerce, dış ticaret ve gümrük mevzuatının temel konuları olan tarife, kıymet, menşe, vergiler, kullanılan belgeler, serbest dolaşıma giriş, ekonomik etkili rejimler, ihracat, zula kontrolü, narkotik gibi konulardaki eğitimlere ek olarak ihtiyaca bağlı olarak belirlenen konularda özel eğitimler de düzenlenmektedir.

Diğer taraftan YYS mevzuatı gereğince düzenli olarak alınması gereken eğitimler konusunda da hizmet verilmektedir.

Eğitimlerimiz talep ve isteğe bağlı olarak, kendi eğitim merkezimizde, elektronik ortamda, kişiye özel veya kurum içi eğitimler şeklinde organize edilmektedir.