Denetim

Denetim

Denetim hizmeti olarak iki temel başlık altında hizmet verilmektedir. 

Birincisi; olası sonradan kontrol denetimine hazırlık olarak isteğe bağlı denetim hizmetidir. 

İkincisi; Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi firmaların mevzuat gereği zorunlu olan yıllık faaliyet raporu kapsamı denetim faaliyetleridir. 

Rutin denetim hizmeti kapsamındaki firmaların gümrük dosyalarını, aşağıdaki başlıklar altında detaylı inceleyerek, muhtemel riskler konusunda tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

  • İthal eşyasının gümrük beyannamesi ile muhasebe, stok ve finans kayıtlarında uyumluluk
  • Vergilendirme kurallarına uygunluk
  • Beyan edilen eşyalar yönüyle tarife, menşei ve kıymet bakımından uygunluk
  • Kullanılan rejimler ve rejimlerin kurallarına uygunluk
  • Ticaret politikası önlemlerine uygunluk
  • Diğer önemli hususlar