Danışmanlık

Danışmanlık

Dış Ticaret ve Gümrük işlemlerinin her aşamasında danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 

Talebe ve ihtiyaca bağlı olarak aşağıdaki hizmetler verilmektedir. 

  • Proje Ve Operasyon Danışmanlığı 
  • İhtilaflar Konusunda Uzlaşma ve İtiraz Sürecine İlişkin Danışmanlık
  • Hukuki Uyuşmazlık Konusunda Danışmanlık
  • Mevzuat Kaynaklı Risk Ve Fırsatların Değerlendirilmesinde Danışmanlık
  • Dış Ticaret Süreçlerinde Maliyet Düşürmeye Yönelik Danışmanlık
  • Muhtelif Raporlama İşlemleri
  • Gümrük Rejimleri İle İlgili Danışmanlık
  • Dış Ticarete İlişkin Vergiler İle İlgili Danışmanlık
  • Tarife, Kıymet, Menşe Tespiti İle İlgili Analiz ve Danışmanlık
  • Fikri Ve Sınai Haklarla İlgili Danışmanlık