Belgelendirme

Belgelendirme

Belgelendirme kapsamında verilen hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

Günümüzde dış ticaret işlemlerinde alınması gereken belgelerin çoğu Tek Pencere Sistemi (TPS) kapsamında elektronik ortama aktarılmış olup, güvenlik, kalite ve standartlara uygunluk açısından tüketicimizi ve üreticimizi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetimleri Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılmaktadır.

Diğer taraftan, uluslararası ticarette malların menşeinin belirlenmesi karmaşık bir konudur. Doğru menşe ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesi, mallarınızın varış ülkesine sorunsuz bir şekilde girmesini sağlayacaktır.

 • A.TR Belgesi
 • EUR.1 Belgesi
 • EUR.MED Belgesi
 • Form A Belgesi
 • Menşe Belgesi
 • Tasdikli Fatura
 • Kayıt Belgesi
 • CE Uygunluk Yazısı
 • TSE Uygunluk Yazısı
 • TPS/TAREKS işlemleri
 • BTB Başvuruları