Yükleniyor...

Biz Kimiz?

1985 yılında Doğanlar Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. olarak faaliyetlerine başlayan firmamız. 1997 tarihinden itibaren SÜRSAL Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. olarak tekrardan yapılanarak, değişen dünya ticaretinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapılanma ile çok kısa bir süre içinde Lojistik sektörünün önde gelen firmalarından biri haline gelmiştir. Bu başarının en önemli unsuru SÜRSAL'ın koşulsuz müşteri memnuniyetine dayanan hizmet anlayışı ve teknoloji hangi boyuta gelmiş olursa olsun asıl olanın '' İNSAN '' olduğu ilkelerinden ödün vermeyişidir. İşte bu bilinçle günün her saati müşterilerine en ekonomik ve hızlı çözümleri üreten SÜRSAL, onların her zaman yanında güvenilir bir danışman ve her şeyden önemlisi kalıcı bir dosttur.

Misyonumuz

Sürsal Gümrük Müşavirliği; Dış Ticaret faaliyetlerinde bulunan firmaların çözüm ortağı olarak, gümrükleme ve lojistik işlemlerinin hızlı, güvenilir ve kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için kesintisiz hizmet vermeyi kendine görev edinmiştir.

Vizyonumuz

Her zaman güvenilir, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla, değişen dünya ticaretinin gümrükleme ve lojistik alanında tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek lider bir firma olmak.

ETİK DEĞERLERİMİZ

 • Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.
 • Güvenilirlik, tarafsızlık ve bağımsızlık tüm iş ilişkilerimizde bize yön veren temel ilkelerdir.
 • İş sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarının korunmasına özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasını da öncelikli sorumluluğumuz kabul eder, işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.
 • Mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken ülke kaynaklarının etkin kullanımı, çevre duyarlılığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösteririz.
 • Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.
 • Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.
 • Bilgi güvenliğine önem verir, müşterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına göz yummayız.
 • İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.
 • Yönetici ve çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını önler ve denetleriz.
 • Temsil etkinliklerini (kutlama, ikram, ağırlama) yasalarımızın, dernek tüzüğümüzün ve etik kodumuzun belirlediği şekilde uygularız. Çalışanlarımızın, tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almalarına ve aynı amaçla hediye vermelerine müsaade etmeyiz.
 • Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.
 • İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız.
 • Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.
 • Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; çalışan sağlığı ve güvenliğini gözetir, adil istihdamı destekleriz.
 • Toplumsal birlik ve sosyal duyarlılığı artırıcı çalışmalarda bulunur; sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tüm iş çevremizle paylaşırız.
 • Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.
 • Mesleki saygınlığımıza zarar verecek davranışlardan kaçınırız.
 • Meslek Etik Kurulunun vereceği kararlara saygı duyarız.
 • Meslek unvanımız dışında geçmiş unvanımızı kullanmayacağımızı beyan ve kabul ederiz.